Dokumenter og Fotografier

Dokumenter og fotografier

 

På denne siden vil det bli lagt ut et utvalg av dokumenter og fotografier fra Isdalsaken.

43-åringen som fant den døde kvinnen avhøres 30. november.

Foto nr. IV. Isdalskvinnen slik hun ble funnet 29. desember.

Foto nr. II

Foto nr. I

 

Polaroid foto fra åstedet tatt om kvelden 29. desember.

Tekst til foto nr. II

Tekst til foto nr. I

Vaktjournalen fra Kriminalpolitisentralen i Oslo, mandag

29. desember 1970. Kl. 18.27 varsler kriminalsjef Oskar Hordnes i Bergen Kripos om funnet i Isdalen.

Åstedet 30. desember mens undersøkelsene pågår.

Åstedet 30. desember. De fleste gjenstandene er fjernet.

Vaktjournalen fra Kriminalpolitisentralen, tirsdag 30. desember.

Kl. 21.05 mottar Kripos en beskrivelse av kvinnen og gjenstander som er funnet på åstedet. Politiet i Bergen ber nå også om bistand fra Kripos.

1. desember ber politiet om en værrapport for Isdalen i perioden 22. til 29. november.

Politiet mottok en lang rekke henvendelser, men ikke alle førte etterforskningen videre.

Enkelte sendte også inn bilder av personer de mente kunne være Isdalskvinnen.

Koffertene som ble funnet i en oppbevaringsboks på jernbanestasjonen i Bergen 2. desember.

Gamle dokumenter er også tidsbilder fra en svunnen tid.