Diskusjon

Diskuter Isdalsaken

 

Formålet med forumet er å legge til rette for spørsmål og saklige, relevante og interessante diskusjoner knyttet til Isdalsaken. Diskusjon av andre lignende saker er også tillatt dersom disse er relevante.

 

Ulike synspunkter og uenighet er en viktig del av enhver konstruktiv og interessant debatt. Diskusjoner skal likevel være saklige og knyttet til temaet, ikke til den enkelte bruker.

 

Enhver som benytter dette diskusjonsforumet forplikter seg til å følge de til enhver tid gjeldende regler.

 

Regler for diskusjonsforumet

 

 

Ansvar for innholdet og bruk av forumet

Med forfatter/bruker menes i denne sammenheng enhver som poster innlegg på dette forumet.

 

Alle innlegg på forumet representerer kun forfatterens syn. Verken Isdalsaken.no, administrator eller andre er ansvarlige for innleggenes innhold.

 

Den enkelte bruker er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert om endringer i reglene.

 

Administrator

Administrator og moderatorer har rett til å moderere forumet, flytte tråder, gi advarsel samt utestenge bruker ved brudd på reglene.

 

 

Krav til tråder og innlegg

Innlegg skal skrives på norsk eller et annet skandinavisk språk og følge vanlige rettskrivningsregler. Brukere med et annet morsmål kan skrive på engelsk.

 

Tråder og innlegg skal være saklige, meningsfylte og konstruktive. Det skal tilstrebes å formulere seg klart og presist slik at forfatterens budskap kommer frem på en tydelig måte.

 

Tittelen på nye tråder skal være kort og gi en klar beskrivelse av temaet.

 

Tråder og innlegg skal ha et selvstendig innhold. Poster som kun består av en lenke, et bilde og lignende, regnes ikke som innlegg og vil bli slettet.

 

Innlegg som sporer av debatten vil kunne slettes eller bli flyttet til en annen tråd. Usaklige kommentarer vil ikke bli akseptert.

 

Dersom det legges ut lenker, skal innholdet beskrives på en slik måte at det fremgår klart hva disse inneholder.

 

Den som bruker dette forumet skal utvise respekt for andre brukere. Det er utelukkende tema som skal diskuteres. Innlegg og kommentarer som går på andre brukere er ikke tillatt. Dette omfatter blant annet personkarakteristikker, latterliggjøring, personangrep, hets, krenkende utsagn, trakassering, trusler og lignende Innlegg. Kommentarer av denne typen vil bli slettet uten varsel.

 

Det er ikke tillatt å identifisere andre brukere enn seg selv gjennom f. eks. navn, adresse, telefonnummer, e-post adresse, arbeidssted, skole, utdanningssted, lenking til profiler på sosiale media, omtale i media o.l.

 

Det er ikke tillatt å markedsføre varer eller tjenester, eller spre affiliate-lenker eller tilsvarende.

 

 

Opphavsrett

Det er ikke tillatt å legge ut tekst eller annet materiale som er i strid med regler om opphavsrett. Den enkelte forfatter er selv ansvarlig for å innhente de nødvendige tillatelser for å kunne legge ut slikt materiale.

 

Dersom det gjengis tekst fra andre kilder, skal dette gjøres i henhold til de alminnelige regler for kildebruk. Slik tekst skal merkes som sitat ved å settes i anførselstegn og kilden skal oppgis for hvert enkelt sitat.

 

Legges det ut bilder, video, lydopptak eller annet beskyttet materiale skal kilden oppgis. Det er ikke tillatt via tredjepart å dele hele artikler, blogginnlegg o.l.

 

 

Sanksjoner ved brudd på forumregler

Administrator har rett til etter egen vurdering å gi advarsel og/eller utestenge brukere fra forumet.

 

Brudd på reglene fører til at innlegget slettes eller redigeres. Brukeren blir registrert og motta en advarsel. En bruker som etter advarsel fortsatt opptrer i strid med reglene kan utestenges fra forumet.

 

Personer som er utestengt har ikke adgang til å opprette nye brukerkontoer, eller på andre måter forsøke å omgå utestenging.